XU HƯỚNG – DỰ BÁO

Khách hàng có nhu cầu thực thích căn hộ đã hoàn thiện

Thay vì lựa chọn căn hộ hình thành trong tương lai, nhóm khách hàng có nhu cầu ở thực lại có xu hướng lựa chọn căn hộ thuộc dự án đã hoàn thiện.     Khi thị trường bất động sản bước vào chu kỳ...