XU HƯỚNG – DỰ BÁO

Giá đất thị trường tăng cao, Bà Rịa – Vũng Tàu tính điều chỉnh Bảng giá đất

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có báo cáo định hướng xây dựng, điều chỉnh Bảng giá đất định kỳ 5 năm (01/01/2015 – 31/12/2019).     Cuối năm 2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 65/2014/QĐ-UBND...