TIN MỚI

Cử cán bộ ‘nằm vùng’ ngăn sốt đất Vân Phong

“Tình trạng lấn chiếm, chuyển nhượng đất, giao dịch ngầm bất động sản tại khu vực nóng nhất hiện nay là Vân Phong đang diễn ra rất phức tạp. Nếu không chấn chỉnh, sau này nhà đầu tư vào sẽ rất khó khăn trong việc...