phân khúc

Bất động sản TP. Hồ Chí Minh: Đỉnh cao tăng trưởng ở phân khúc nhà ở

P. Hồ Chí Minh hiện đóng góp 1/5 vào GDP Việt Nam và con số này dự kiến sẽ tăng lên khi thành phố phát triển. Dân số dự kiến sẽ tăng lên 14 triệu người vào năm 2025, từ quy mô dân số khoảng...