Nguyễn Xiển

Thông trục nối Xa La – Nguyễn Xiển giúp gia tăng giá trị bất động sản

Chỉ trong một thời gian ngắn, giá nhà đất dọc hai bên tuyến đường nối Xa La - Nguyễn Xiển đã tăng nhanh khi có thông tin trục đường này chuẩn bị được thông xe.   "Đường thông đến đâu, giá đất tăng đến đó...