Luật Đất đai

Tháng 2/2020, trình Chính phủ dự thảo sửa đổi Luật Đất đai 2013

Sau 5 năm triển khai thưc hiện Luật Đất đai năm 2013 đã bộc lộ những hạn chế, bất cập trong tổ chức, thực thi pháp luật và một số nội dung phát sinh nhưng chưa có quy định điều chỉnh dẫn tới chưa khai...

Golf view Luxury Apartment Đà Nẵng

Tuyển dụng phú quý land