Luật Đất đai

Chính phủ xin lùi sửa Luật Đất đai

Báo cáo tại phiên họp toàn thể của Ủy ban Pháp luật diễn ra trong 2 ngày 25, 26/3, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho biết, Chính phủ đề nghị điều chỉnh chương trình năm 2019 đối với 10 dự luật, dự thảo nghị quyết;...