Bắc Ninh

Tuyến đường B2 tạo “cú hích” cho bất động sản Bắc Ninh

Bắc Ninh đang triển khai khẩn trương nhiều hạng mục hạ tầng để hoàn thành mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022. Trong các hạ tầng được đầu tư, tuyến Tỉnh lộ B2 là dự án có vốn đầu...

Golf view Luxury Apartment Đà Nẵng

Tuyển dụng phú quý land