Giới thiệu

Hiệp hội Bất động sản là tổ chức xã hội – nghề nghiệp phi lợi nhuận của những người và tổ chức làm việc trong lĩnh vực thương mại bất động sản tại Việt Nam. VNREA hiện có hơn 3.000 thành viên, bao gồm các công ty bất động sản, các tổ chức tư vấn, thẩm định giá, các sàn giao dịch bất động sản, và các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

Hiệp hội Bất động sản đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam. Hiệp hội là cầu nối giữa các doanh nghiệp bất động sản với các cơ quan nhà nước, và là nơi để các doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác và phát triển.