ĐỌC NHIỀU

Khan hiếm căn hộ vừa túi tiền

Đó là nhận định của chuyên gia tại hội thảo "Chu kỳ khủng hoảng và cơ hội đầu tư bất động sản" do Báo Thanh Niên tổ chức ngày 18-7.   Theo các chuyên gia, nhà quản lý, thị trường bất động sản (BĐS) 6...