ĐỌC NHIỀU

Rõ sai phạm Việt phủ Thành Chương, nhà ca sĩ Mỹ Linh

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã nêu rõ sai phạm của 2 công trình vi phạm Việt phủ Thành Chương và nhà ca sĩ Mỹ Linh.     Ngày 18/12/2018, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có văn...

Golf view Luxury Apartment Đà Nẵng

Tuyển dụng phú quý land