ĐỌC NHIỀU

Telesales bất động sản tưởng chừng đơn giản nhưng đa phần môi giới sử dụng không đúng và đây là...

Không ai bán hàng được qua điện thoại cả. Điều đó lại càng đúng đối với những sản phẩm giá trị lớn như nhà đất.     Sử dụng điện thoại để giới thiệu bán hàng là một hoạt động rất cơ bản nhưng cực...

Golf view Luxury Apartment Đà Nẵng

Tuyển dụng phú quý land