CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG

Điêu đứng vì COVID-19, bất động sản cần gói cứu trợ khẩn cấp

Đại dịch Covid-19 đang gây ra những thách thức vô cùng to lớn đối với ngành bất động sản, làm sụt giảm nghiêm trọng doanh thu, lợi nhuận của các doanh nghiệp trong ngành, tác động mạnh mẽ đến hàng chục ngành nghề liên quan....

Golf view Luxury Apartment Đà Nẵng

Tuyển dụng phú quý land