CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG

Toàn cảnh bức tranh bất động sản Đà Nẵng hiện nay

Thị trường bất động sản Đà Nẵng hơn nửa năm 2019 vừa qua phát triển ra sao, dự báo kịch bản của thị trường hiện nay đến hết 2019 và trong các năm tiếp theo sẽ phát triển như thế nào đang là chủ đề...