CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG

Doanh nghiệp Hoàng Phúc bắt kịp thị trường đổ dòng tiền vào quỹ đất vùng ven

Đứng trước tiềm năng bất động sản tăng vọt tại các thành phố lớn và khu vực kinh tế mới, những doanh nghiệp kinh doanh bất động sản (BĐS) đã đầu tư lớn vào thị trường đất nền vùng ven. Một trong số đó, có...