Phan Xâm

Đà Nẵng chi gần 15 tỷ đồng để phát triển du lịch năm 2018

Với nguồn kinh phí 14,4 tỷ đồng, Đà Nẵng dự kiến sẽ tập trung phát triển dịch vu du lịch như du lịch sinh thái, làng quê, đường sông... và tăng cường quản lý cơ sở lưu trú, lữ hành. UBND Thành phố Đà Nẵng...