Nguyen huyen

Đầu tư nước ngoài tiếp tục “rót” mạnh vào bất động sản

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 4 tháng đầu năm 2018, nền kinh tế Việt Nam đã đạt kết quả khả quan, trong đó đáng chú ý là đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng, đặc biệt là đầu tư vào...