admin

Hà Nội: Cứ 4 dự án được giao đất thì có 1 dự án có dấu hiệu vi phạm

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vừa có báo cáo số 57 về Kết quả giám sát của HĐND thành phố về tình hình quản lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn...