Tháng: Tháng Mười 2017

Đầu tư condotel Đà Nẵng: Những lưu ý để không chịu cạnh tranh lớn

Tìm hiểu càng kỹ lưỡng, nhà đầu tư giảm thiểu được cạnh tranh khi dự án đi vào vận hành, phần lợi nhuận cam kết lúc đó mới đạt ngưỡng tối đa... Trước nguồn cung condotel khá lớn hiện nay tại Đà Nẵng, đại diện...